Bitkub Academy ร่วมกับ NIDA จัดทำหลักสูตรออนไลน์ “The Great Resets, The Beginning of New Journey”

Bitkub Academy ร่วมกับ NIDA จัดทำหลักสูตรออนไลน์ “The Great Resets, The Beginning of New Journey”

Bitkub Academy ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดทำหลักสูตรออนไลน์ “The Great Resets, The Beginning of New Journey”

Bitkub Academy ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดทำหลักสูตรออนไลน์ “The Great Resets, The Beginning of New Journey” สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการนำเทคโนโลยีการเงิน มาพัฒนาองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมทั้งการศึกษาหลักการในลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักลงทุนที่พอมีความคุ้นเคยกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารทุน ให้สามารถก้าวข้ามมาลงทุนในฝั่ง Digital Assets ได้อย่างมั่นใจ

ในโลกยุคปัจจุบันที่ Blockchain ถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบเครือข่าย เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง Cryptocurrency ก่อให้เกิดรูปแบบทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Finance) หรือสกุลเงินทางเลือกที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบดิจิทัลที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก องค์กรในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับตัว โดยการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption

หลักสูตร The Great Resets, The Beginning of New Journey จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ NIDA Business School ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ และ BITKUB Academy ซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ที่มีความสนใจในการนำเทคโนโลยีการเงิน มาพัฒนาองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมทั้งการศึกษาหลักการในลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการศึกษาข้อมูลของเหรียญสกุลต่างๆ หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อตัดสินใจในการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิทัล หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักลงทุนที่พอมีความคุ้นเคยกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารทุน ให้สามารถก้าวข้ามมาลงทุนในฝั่ง Digital Assets ได้อย่างมั่นใจ

พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในด้านเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน ที่จะมาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์แบบจัดหนักจัดเต็ม

  • คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Founder & Group CEO of Bitkub Capital Group Holdings 
  • อ.วิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • อ.พิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการบริหาร บริษัทโฉลกดอทคอม จำกัด และผู้จัดรายการ CDC Bitcoin Talk
  • รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ Director of Center for Business Innovation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MSc Corporate Finance, Financial Investment, and Risk Management (CFIRM) และโครงการ Professional MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คุณพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ CEO Bitkub Infinity
  • รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คุณพงศกร สุตันตยาวลี Chief Product Officer Bitkub
  • คุณธนลภย์ ปรีดามาโนช, คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ, คุณรุจิษยา พงศ์เจริญตระกูล, คุณกานต์เดช สงเขียว, คุณณัฐชยา แย้มบู่ Bitkub Academy 

คอร์สเรียนออนไลน์สอนสดจำนวน 5 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง (สามารถดูย้อนหลังได้) ค่าธรรมเนียม ท่านละ 14,900 บาท เรียนครบจบคอร์สมี Certificate ให้ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น ห้ามพลาด! รีบสมัครด่วนก่อนเต็ม สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรีอสอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Bitkub Academy