ไบเออร์ ไทย รับรางวัลด้านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ไบเออร์ ไทย รับรางวัลด้านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ไบเออร์ ไทย รับรางวัลด้านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ที่สร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทย

บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ประจำปี 2564” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (รางวัลระดับเงิน-Silver level) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้มอบรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกของหอการค้าฯ ที่สร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทย จำนวน 87 บริษัท ในการนี้ นายไมเคิล ฮีท อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายเกร็ก หว่อง ประธานหอการค้าฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมอบรางวัลออนไลน์

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเชิงบวกในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนจุดมุ่งหมายของเรา

ไบเออร์ ไทย รับรางวัลด้านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 

ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น" (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ของเราภายใต้แนวคิด "ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)"