ไทยออยล์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day-Virtual Run

ไทยออยล์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day-Virtual Run

ไทยออยล์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day-Virtual Run

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ขอบคุณ ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day - Virtual Run” จาก คุณพิชัย ชุณหวชิร รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สตูดิโอ 9 อาคารมีเดีย สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7

กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day - Virtual Run เป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์เพื่อทดแทนการวิ่งในรูปแบบเดิม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างสังคมให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ตามเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)