MMP CORP. ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม

MMP CORP. ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม

ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือ ประชาชน ด้วยการสนับสนุน สิ่งของอุปโภค บริโภค ได้แก่ น้ำดื่ม MMP ถุงขยะ ถุงอเนกประสงค์ M Bag ผ่านโครงการ “เนชั่นปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”

 

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้แทนผู้บริหาร ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือ ประชาชน ด้วยการสนับสนุน สิ่งของอุปโภค บริโภค ได้แก่ น้ำดื่ม MMP ถุงขยะ ถุงอเนกประสงค์ M Bag ผ่านโครงการ “เนชั่นปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน

 

MMP CORP. ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม