ประชาสัมพันธ์

ดีพร้อม ปั้นผู้ประกอบการสินค้าไทย เข้าถึงโอกาสคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐ

ดีพร้อม ปั้นผู้ประกอบการสินค้าไทย เข้าถึงโอกาสคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐ คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 200 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยถึงความสำเร็จของการเดินหน้าผลักดันการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจทั่วประเทศ ผ่านการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาดของภาครัฐ ผ่านการดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailand แล้วกว่า 280 รายการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 200 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากมาตรการของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณสูงถึง 
1.77 ล้านล้านบาทต่อปี จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ หรือ Made in Thailand (MiT) พัสดุที่จัดทำขึ้นหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Thai SME-GP และพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Thai GPP เป็นพัสดุที่หน่วยงานรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ทางดีพร้อมจึงได้เร่งการดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม โดยพัฒนา เตรียมความพร้อม และยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนไทย ทั่วประเทศ เข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพให้ธุรกิจมีศักยภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดกับหน่วยงานภาครัฐ และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดภายใต้ภาวะโควิด-19 นี้ได้ 
 

โดยกิจกรรมทั้งหมด ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ในยุคนิวนอร์มอล ไม่ว่าจะเป็น Online Training การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับรองสินค้า Made in Thailand ด้วยความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความรู้การเตรียมตัว ขั้นตอน และวิธีการขอรับรองสินค้า ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 210 กิจการ และสำหรับผู้ที่มีความพร้อมได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Online Coaching จำนวน 51 กิจการ โดยผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญติวเข้มการรับรองสินค้า Made in Thailand และเทคนิคการยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้อยู่รอดภายใต้โควิด –19 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางการตลาด จึงได้จัดกิจกรรม Online Business Opportunities เพื่อแนะนำให้ผู้ประกอบการได้พบคู่ค้าธุรกิจรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบ B2G การนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade ชั้นนำต่างๆ แบบ B2B และการฝ่าวิกฤติด้วยแหล่งเงินทุน

ดีพร้อม ปั้นผู้ประกอบการสินค้าไทย เข้าถึงโอกาสคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐ
 

ซึ่งจากการดำเนิน “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม” มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการรับรองสินค้า Made in Thailand โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้วจำนวน 280 รายการสินค้า และมีแผนจะขอรับรองเพิ่มอีกกว่า 600 รายการ โดยจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้หรือยอดขาย การกระตุ้นการจ้างงาน และการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดขึ้นกว่า 200 ล้านบาท 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ทั่วประเทศ เข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้แนะนำ ประชาสัมพันธ์ และส่งต่อผู้ประกอบการเข้าสู่การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านการรับรองสินค้า Made in Thailand ไปแล้วกว่า 2,500 ราย รวมจำนวน 20,000 รายการสินค้า ทั้งนี้  ผู้ประกอบการที่สนใจทราบข้อมูล Made in Thailand สามารถศึกษาข้อมูลและตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นได้ที่ https://forms.gle/eE8EBXhGpdWj4X9d8 นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย