บ้านปูฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในโรงเรียน 26 แห่ง

บ้านปูฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในโรงเรียน 26 แห่ง

ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมมือกับทีมงานบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN

บ้านปูฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในโรงเรียน 26 แห่ง

เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะเยาวชนในศตวรรษที่ 21

 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมมือกับทีมงานบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN รายการแคสต์บอร์ดเกมที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมบอร์ดเกมสัญจรภายใต้แนวคิด Learning Playing: เล่น เรียน รู้ ซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งของโครงการ BANPU B-Sports Thailand ปีที่ 2 โดยโครงการฯ ในปีนี้มุ่งส่งเสริมการนำบอร์ดเกมไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมใน 6 ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ลพบุรี ขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อแนะนำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและครูผู้สอนรวม 350 คน จาก 26 โรงเรียนได้รู้จักบอร์ดเกมในฐานะเครื่องมือพัฒนาทักษะที่สนุก ทันสมัย และได้สาระช่วยสร้างเสริมทักษะของผู้เล่นบอร์ดเกมได้หลากหลายมิติ ทั้งเรื่องการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การใช้ตรรกะ จินตนาการ การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่เน้นพัฒนาศักยภาพของคนเป็นสำคัญเสมอมา โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ด้าน Soft Skills หรือทักษะด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สำหรับกิจกรรมบอร์ดเกมสัญจร ‘เล่น เรียน รู้’ ของโครงการ BANPU B-Sports Thailandจะช่วยจุดประกายให้เยาวชน และบุคคลากรในแวดวงการศึกษาหันมาเล่นบอร์ดเกมมากขึ้น และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้มีการนำบอร์ดเกมมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการสอนและการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”

 

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนำเยาวชนเข้าฐานเล่นบอร์ดเกม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน Smart and Speed เน้นการใช้ทักษะการสังเกตและความเร็ว ฐาน Imagination เน้นการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ ฐาน Communication เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารและการตีความ และสุดท้าย ฐาน Logic เน้นการใช้ตรรกะและความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล หลังจากนั้น ทีมงานก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอมุมมองในหัวข้อ “เล่นบอร์ดเกมแล้วได้อะไร” ผลปรากฏว่าเด็กๆ จากทุกโรงเรียนรู้สึกว่าได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ มากมายจากกิจกรรมบอร์ดเกม ทั้ง ‘ทักษะ ทางความคิดและสติปัญญา’ และ ‘ทักษะทางอารมณ์และสังคม’ การเล่นบอร์ดเกมช่วยให้พวกเขาได้ฝึก การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การจัดลำดับความสำคัญ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ฝึกรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้นคือ ทุกคนสามารถละสายตาจากการเพ่งจอโทรศัพท์มือถือมาสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างใจจดใจจ่อมากขึ้น

 

กิจกรรมปิดท้ายด้วยการเล่นเกม Super Power 8 บอร์ดเกมแนวParty และ Strategy ที่กระตุ้นให้ผู้เล่น ได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา และทักษะทางจิตวิทยาต่างๆ ซึ่งจะเป็นเกมที่ใช้ ในการแข่งขัน BANPU B-Sports Thailand 2019 สำหรับรุ่นเยาวชนช่วงปลายปีนี้ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้น ทั่วประเทศในเดือนตุลาคม และรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ เกม Super Power 8 เป็นผลงานจากฝีมือนักออกแบบและพัฒนาชาวไทยที่ใช้แข่งขันครั้งแรกใน BANPU B-Sports Thailand 2018 อย่างประสบความสำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของโครงการฯ ที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาทักษะต่างๆ จากการเล่นบอร์ดเกมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนนักพัฒนาบอร์ดเกมหรือนวัตกรชาวไทยให้มีโอกาสสร้างสรรค์บอร์ดเกมไทยที่มีคุณภาพอีกด้วย

 

โครงการ BANPU B-Sports Thailand ในปีนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นBOARDGAME101 รายการประกวดออกแบบบอร์ดเกมจากฝีมือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และการแข่งขันบอร์ดเกมระดับประเทศ BANPU B-Sports Thailand 2019 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนี้แบ่งการจัดแข่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชน ใช้เกม Super Power 8 ในการแข่งขัน และรุ่นบุคคลทั่วไปจะใช้เกม Reboot บอร์ดเกมที่ทางโครงการฯ ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด โดยจะมีการเปิดตัวให้ได้ชมกันเร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดังกล่าว พร้อมข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับบอร์ดเกมได้ที่

https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand/