มูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าหนุนยุวศิลปินไทย

มูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าหนุนยุวศิลปินไทย

เป็น1 ใน 3 ของเอเชียร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ญี่ปุ่น

 

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเดินหน้าต่อยอดความสามารถของเยาวชนไทยผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากเวที “รางวัลยุวศิลปินไทย” (Young Thai Artist Award) อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้มอบเงินจำนวน70,000 บาทแก่ นางสาวปุญญิศา ศิลปรัศมี ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาศิลปะ 3 มิติ Young Thai Artist Award 2014 ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “Artist in Residence of Fukuoka Asian Art Museum” (FAAM)เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปร่วมเวิร์คช็อป แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนจัดแสดงในฐานะศิลปินไทยร่วมกับศิลปินต่างชาติ ณ “Fukuoka Asian Art Museum”ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 40 วัน ซึ่งในปีนี้มีศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจากทวีปเอเชียเพียง 3 คนเท่านั้น จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพทางศิลปะของยุวศิลปินไทยสู่สายตาสาธารณชนในเวทีสากล และจะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาวงการศิลปะไทยต่อไป

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ Fukuoka Asian Art Museum

Fukuoka Asian Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของเมืองฟุกุโอกะทั้งทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเสมือนประตูสู่วัฒนธรรมของเอเชียมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเมือง ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมในเอเชียที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่  การเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสำหรับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในเอเชียแห่งเดียวในโลกที่รวบรวมทั้งภาพวาด งานประติมากรรมภาพพิมพ์งานฝีมือและศิลปะรูปแบบอื่นๆ ซึ่งไม่เลียนแบบศิลปะตะวันตกหรือทำซ้ำแบบดั้งเดิม แต่เป็นผลงานที่ศิลปินพยายามเอาชนะกรอบที่มีอยู่ของศิลปะ จึงอุดมไปด้วยคุณค่า คุณภาพความคิดริเริ่มและความมีเสน่ห์ของศิลปะในเอเชีย การเป็นสถานที่สำหรับการสร้างผลงานและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในเอเชียผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานวิจัยของผู้ที่ได้รับเชิญจากโครงการศิลปินแลกเปลี่ยน การเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และตั้งอยู่ใจกลางเมือง

 

เกี่ยวกับโครงการ Artist in residence of Fukuoka Asian Art Museum (FAAM)

โครงการสนับสนุนศิลปินแลกเปลี่ยนและภัณฑารักษ์ ประจำปี 2016 หรือ Artist in residence of Fukuoka Asian Art Museum 2016เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยFukuoka Asian Art Museumมาตั้งแต่ปี 1999 เพื่อสนับสนุนศิลปินร่วมสมัยและนักวิจัย หรือภัณฑารักษ์ศิลปะในเอเชีย ที่มีประสบการณ์ในการนำเสนองานในระดับสากลหรือผู้มีศักยภาพในการเติบโตด้านศิลปะในอนาคตที่ประสงค์จะผลิตผลงานศิลปะหรือ ดำเนินการวิจัยเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ให้พำนักอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะเป็นเวลา 1-3 เดือน เพื่อพัฒนาศิลปะร่วมสมัยและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในเอเชีย รวมทั้งมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีก ได้แก่ การทำงานศิลปะร่วมกับประชาชนทั่วไปในญี่ปุ่น และการฝึกอบรมระหว่างการเข้าพักของศิลปิน นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานและการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะในเอเชีย ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนกับพิพิธภัณฑ์อื่น และสถาบันศิลปะในและรอบๆเมืองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย