THE iCON GROUP ร่วมปันสุข สมทบทุนค่าอาหาร 1 แสนให้เด็กด้อยโอกาส

THE iCON GROUP ร่วมปันสุข สมทบทุนค่าอาหาร 1 แสนให้เด็กด้อยโอกาส

THE iCON GROUP ร่วมปันสุข สมทบทุนค่าอาหาร 1 แสนให้เด็กด้อยโอกาส

คุณพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล นำทีมผู้บริหาร THE iCON GROUP ร่วมมอบ "ข้าวสารปันสุข" จำนวน 750 ถุง พร้อมอาหารกลางวัน และมอบเงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100,000 บาท แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ พร้อมฟังธรรมคำสอนจากพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น

THE iCON GROUP ร่วมปันสุข สมทบทุนค่าอาหาร 1 แสนให้เด็กด้อยโอกาส THE iCON GROUP ร่วมปันสุข สมทบทุนค่าอาหาร 1 แสนให้เด็กด้อยโอกาส THE iCON GROUP ร่วมปันสุข สมทบทุนค่าอาหาร 1 แสนให้เด็กด้อยโอกาส