• 3 ธันวาคม 2562

    ถอดรหัส '6ส.ส.ปชป.' สะท้อนศึกในยังกรุ่น!!!

    ถือเป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะ ที่ทำให้รัฐบาลแพ้โหวตฝ่ายค้าน กรณีญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 จนสภาล่ม 2 ครั้งซ้อน

  • 3 ธันวาคม 2562

    คดีฟ้อง “ปิดปาก” หยุดการมีส่วนร่วม !

    เมื่อปลายสัปดาห์ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน นำเสนอรายงานการวิจัยรื่อง “รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี” ที่เผยให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจำนวน"คดีการฟ้องปิดปาก" หรือ SLAPPs