ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน

ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน

ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาดในกลุ่ม กฟผ. มุ่งตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน เดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่เรื่องของ “ความยั่งยืน” ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นหัวใจสำคัญที่ธุรกิจพลังงานต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานที่นับวันมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อย ๆ และเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เรื่องของพลังงานสะอาดเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญเพื่อให้ภาคพลังงานร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดรับกับเทรนด์พลังงานในอนาคต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) จัดตั้งบริษัทน้องใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (Innopower Company Limited)” เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาด โดยหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น 

 

ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน

“Innopower” นำทัพโดย “อธิป ตันติวรวงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มุ่งขับเคลื่อน Innopower เดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยี ซึ่งแบ่งโครงสร้างด้านธุรกิจออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่

1. Venture Capital เป็นการลงทุนสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศที่มองว่าเป็นโอกาสและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

2. Venture Builder หรือการลงทุนร่วมสร้าง ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม โดยทำงานร่วมกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานภายนอก  อาทิ มหาวิทยาลัย และแล็บทดสอบนวัตกรรม (Innovation Lab) เพื่อแสวงหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้

3. Strategic Partnership หรือ Joint Venture สร้าง Quick Win เกี่ยวกับธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานใหม่ ๆ ให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสในการสร้างกำไร เช่น การซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) มาต่อยอดเชิงธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียวมีแรงจูงใจในการผลิตไฟฟ้าของตัวเองได้อีกในอนาคต

เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาด

ปัจจุบัน Innopower กำลังอยู่ในช่วงการปูทางสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง โดยเทรนด์พลังงานที่บริษัทฯ สนใจ คือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด เป็นการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Green Hydrogen, Nuclear Fusion, Energy Efficiency Technology ซึ่งการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 

ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน


โดยล่าสุด Innopower ได้ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Turntide ที่ดำเนินงานในด้านสมาร์ทมอเตอร์ที่ออกแบบให้ลดการใช้แร่หายากอย่างทองแดงในการผลิตให้น้อยลง ทำให้ราคาไม่แพง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 20-30 % โดยมีผู้ร่วมลงทุน เช่น Breakthrough Energy Ventures ของบิล เกตส์ ผู้สร้างบริษัทไมโครซอฟท์ และ BMW Ventures ทั้งนี้ บริษัท Innopower ได้รับสิทธิ์ในการนำเทคโนโลยี ดังกล่าวมาใช้ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เป็นโอกาสที่ Innopower จะได้ลงทุนในสตาร์ทอัพที่จะเป็นยูนิคอร์นในเร็ว ๆ นี้ 

 

ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน

 

2. ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Business) ทั้งในส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นการต่อยอดจากที่ กฟผ. ดำเนินการแล้ว อาทิ Wallbox EleXA และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งทาง Innopower จะแสวงหาพันธมิตรระดับโลกมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่คิดว่าสำคัญกับธุรกิจ EV เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน

 

3. แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่ง Innopower มีธุรกิจการซื้อขาย REC ที่ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นและลดการปล่อยมลพิษ อีกทั้งการดำเนินงานด้าน CSR จะถูกหลอมรวมเข้าไปในธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำเหมือนเป็นการนำเอาความยั่งยืนมาใส่ไว้ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรม เช่น Green Hydrogen ที่ปล่อยมลพิษน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างงานให้กับชุมชนโดยรอบ

อย่างไรก็ดี ในอนาคตอันใกล้ยังมีกองทุน Green Fund เพื่อให้หน่วยงานและบริษัทต่างๆ ได้มีทางเลือกในการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนในด้าน Clean and Sustainable Technology โดยมี Innopower ช่วยบริหารจัดการอยู่เบื้องหลัง 

 

ถอดโมเดล “Innopower” บริษัทนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การลงทุนด้านพลังงาน

 

สำหรับ “อธิป ตันติวรวงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงผู้มีความสนใจด้านนวัตกรรมพลังงาน และทำงานอยู่ในเส้นทางพลังงานมาโดยตลอด โดยได้รับทุนไปเรียนต่อด้านบริหารรัฐกิจ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และด้านบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยลีแลนด์สแตนฟอร์ดจูเนียร์ (The Leland Stanford Junior University) สหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนจบได้นำทักษะและประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อยอดและนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของธุรกิจนวัตกรรมพลังงานทั้งการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ และ Smart City  

ในฐานะ CEO ของ Innopower มองว่า ในยุคที่การแข่งขันค่อนข้างสูง เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ Innopower จะช่วยขับเคลื่อนผู้ร่วมทุนและประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ เพราะเทรนด์ของความยั่งยืนกำลังมาแรงและการประกาศใน COP26 ทำให้คนตื่นตัวเรื่องพลังงานมากขึ้น หลายประเทศต่างแสวงหาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ จึงเป็นโอกาสดีที่ Innopower ได้เดินหน้านวัตกรรมพลังงาน ซึ่งต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ในการเลือกลงทุนในสิ่งที่คิดว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นนำ และต้องแข่งขันให้ได้รับคัดเลือกโดยทำให้เห็นว่า เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเขาได้