สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 08:45
    มอบนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ย้ำการลดความเหลื่อมล้ำ
  • 08:30
    เชียงใหม่ ศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยาน
  • 08:15
    ไทยอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่