หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมงานสู่ความสำเร็จ

จากการศึกษาระดับโลก “การทำงานเป็นทีม” เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ทำให้มืออาชีพมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนทำงานทั่วไปกว่าเท่าตัว

หัวข้ออบรม:
• ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมในยุคปัจจุบัน
• รู้ทันธรรมชาติของทีม ตามหลักการของ Dr. Bruce Tuckman
• หยั่งรู้ความสามารถในการนำทีมของตนเอง
• เคล็ดลับ 10 ประการของการนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
• จำลองสถานการณ์การทำงานเป็นทีม
• เทคนิคและเคล็ดลับที่นำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/10.11-leader/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :