หลักสูตร เทคนิคการ Update โครงสร้างเงินเดือนและวิเคราะห์ค่าตอบแทน

• Season 2 ต่อยอดในการ Update โครงสร้างเงินเดือน • เน้นการทำ Workshop เป็นหลักพร้อมกับฝึกทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดไปปรับใช้ได้จริงในองค์กรของตนเองต่อไป • คิด วิเคราะห์ และแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อให้เกิดไอเดียในการนำไปใช้ได้จริงสำหรับ HR และผู้ที่สนใจงานด้าน Compensation ทุกท่าน !!

หัวข้ออบรม
• ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทำโครงสร้างเงินเดือน
• ศัพท์และสูตรรวมทั้งความหมายและค่าต่าง ๆ สำหรับการทำโครงสร้างเงินเดือน
• ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเดิมก่อน Update
• How to update โครงสร้างเงินเดือนให้แข่งขันกับตลาดได้
• ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนแต่ละรูปแบบที่ Update แล้ว
• วิทยากรให้ความเห็นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมออกแบบ
• ฝึกการวิเคราะห์และปรับปรุงอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิต่าง ๆ ที่มีผลกระทบมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
• ฝึกการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างบริษัทเพื่อหาข้อดี-ข้อด้อยสำหรับนำมาเป็นข้อคิดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายให้เหมาะสม
• วิทยากรแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์
• ถาม-ตอบ

9-10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/10.09-10-salary/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :