หลักสูตร ภาษีนิติบุคคลที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักบัญชีควรรู้

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ในภาษีเงินได้นิติบุคคล

หัวข้ออบรม
• สิ่งสำคัญที่ควรรู้ในภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ธุรกิจที่มีปัญหารายได้ตามแบบภ.ง.ด.50 ไม่ตรงกับรายได้ตามแบบภ.พ.30
• เทคนิคการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีไม่ให้ขาดเกินร้อยละ 25
• หลักการคำนวณภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มของภาษีเงินได้นิติบุคคล
• เทคนิคการตรวจสอบและปรับปรุงค่าใช้จ่ายตามบัญชีให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายรัษฎากร
• หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายในกรอบภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจต่างๆ
• การจำหน่ายหนี้สูญให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายรัษฎากร
• แนวตรวจสอบภาษีใหม่และแนวโน้มของกิจการที่มีความเสี่ยงจะถูกตรวจสอบโดยการออกหมายเรียกในทันที
• แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการผ่อนชำระภาษี
• เทคนิคการจัดทำงบการเงินของบริษัทเพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

25 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.25-tax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :