หลักสูตร สูตรเด็ดเคล็ดลับการบริหารคนแบบง่ายๆ สำหรับเจ้าของกิจการ / ผู้บริหารสายงาน

จะดีแค่ไหน ?... ถ้าผู้บริหาร / ผู้จัดการสายงานแต่ละคน • เข้าใจหลักการบริหารคนด้วยตนเองได้ ไม่ต้องรอ HR • มีภาวะผู้นำที่ลูกน้องรัก..ผู้บริหารชื่นชมด้วยตนเองได้ • พัฒนาคนดี คนเก่งให้อยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ ด้วยตนเองได้ • ปรับปรุง ลงโทษคนที่พฤติกรรมไม่ดีด้วยตนเองได้ • ทำงานก็ได้ผล บริหารคนก็ได้ใจ ด้วยตนเองได้

หัวข้ออบรม:
• ทำไมต้องบริหารคน?
• พนักงานแบบ SUPERMAN ที่องค์กรต้องการเป็นคนอย่างไร ?
• จะพัฒนาพนักงานให้เป็น SUPERMAN ได้อย่างไร ?
• ผลงาน 7 ด้าน PQCDSME ที่พนักงานต้องทำให้สำเร็จทุกวันมีอไรบ้าง ?
• จะพัฒนาตนเองให้มี Leadership ให้พนักงานยอมรับและเชื่อถือได้อย่างไร ?
• Workshop การบริหารคนดี คนเก่งให้อยู่ได้นาน ๆ ทำงานดี ๆ จะทำอย่างไร?
• Workshop การปรับปรุงพนักงานที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จะทำอย่างไร?
• จะลดการหยุดงาน ลดการลาออกได้อย่างไร ?
• ถาม-ตอบ และวิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม


14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/08.14-hr/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :