หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก

เรียนรู้หัวใจของการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
• เรียนรู้หัวใจของการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
• พัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• เชื่อมโยงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการกำหนดทิศทางการทำงาน

บริหารเชิงกลยุทธ์ในโลกธุรกิจที่ผันผวน
• ทำไมโลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องการนักบริหารเชิงกลยุทธ์
• สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์
• กำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
• ประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์
• ค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
• Business Model ของธุรกิจสมัยใหม่
• การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
• แปลงกลยุทธ์สู่แผนงานเชิงรุก
• ภาคปฏิบัติของการคิดกลยุทธ์กับโจทย์ทางธรุกิจจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผน

17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 7,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/08.17-strategic/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :