หลักสูตร ลูกค้าวีนเหวี่ยง พูดอย่างไรไม่ให้วืด

เรียนรู้การบริหารความผิดหวังของลูกค้าและรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ ลดความไม่พอใจของลูกค้าด้วยการฟังและการตั้งคำถาม สื่อสารอย่างมีชั้นเชิง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

หัวข้อการอบรม:
The Myth of Complain Handling
• ลูกค้า คือ พระเจ้า?
• การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้า
• ประเภทของลูกค้าที่ร้องเรียน 4 ประเภท

การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้า
• การฟังอย่างเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า
• การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาสาเหตุของการร้องเรียน
• คำพูดในการรับมือข้อร้องเรียน

ฝึกฝน ฝีกฝน ฝีกฝน!
• ความไม่พอใจของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ
• ฝึกฝนการสนทนากับลูกค้าที่เกิดความไม่พอใจ

10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ bangkokbiznews.com/training/08.10-angrycustomer/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :