หลักสูตร เรียนรู้ 6 วิชาธุรกิจ ผ่านเกมจำลองธุรกิจสร้างตึกโดมิโน่

เรียนรู้ 6 วิชาหลักในการบริหารองค์กร ผ่าน DOMINO Business Game คิดค้น พัฒนา ขยายผล และ เจ้าของลิขสิทธิ์โดยคนไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ทบทวน และ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งหมดเหล่านี้ กับการธุรกิจได้จริง รวมทั้งได้เห็นความเชื่อมโยงของความรู้ทั้งหมด กับ การบริหารธุรกิจจริง (ผู้เรียนทุกท่าน จะต้องนำ Notebook มาด้วยในวันเรียน)

หัวข้อการอบรม:
การบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
บริหารการปฏิบัติงาน Operation Management
การบริหารการตลาด Marketing Management
การบริหารนวัตกรรม Innovation Management
การบริหารการเงิน Financial Management
การบริหารทีม Team Management

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ CEO เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ ผู้นำทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มหาชน และเครือข่ายต่าง ๆ

พิเศษ!!...ผู้เรียนจะได้รับหนังสือ - AI เปลี่ยนจุดแข็ง เป็นจุดแกร่ง ท่านละ 1 เล่ม

18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.18-domino/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :