หลักสูตร English for Secretaries, Receptionists & Administrative Personnel

เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะ สำหรับเลขานุการ พนักงานต้อนรับ และพนักงานฝ่ายธุรการ

หลักสูตร English for Secretaries, Receptionists & Administrative Personnel

หัวข้ออบรม:
• เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะ สำหรับเลขานุการ พนักงานต้อนรับ และพนักงานฝ่ายธุรการ
• การดูแลลูกค้า การรับลูกค้า และการสื่อสารในที่ทำงาน
• การรับสายลูกค้า การรับฝาก-ส่งข้อความ และการเขียนสรุปความ
• การเขียนการร้องขอและการเขียนแจ้งข้อมูลต่างๆ และการส่งจดหมายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• การเตรียมเอกสารการประชุม
- การเขียนแผนการประชุม การจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม

19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.19-engadmin/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :