โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “คอนเน็กซ์-อีดี”

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “คอนเน็กซ์-อีดี”
7 ธันวาคม 2560
502
 

ซีพี ออลล์ ส่งเสริมพนักงาน ร่วมสนับสนุนการศึกษา ผ่านโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน คอนเน็กซ์-อีดี 

“ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่เราจะมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ได้ออกไปสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  เพื่อนักเรียน เพื่อการศึกษาในอนาคต   แม้ว่าจิ๊กซอว์ที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างในวันนี้ จะเป็นเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆ แต่หวังว่าในอนาคตสิ่งที่เราได้ทำจะออกมาเป็นภาพที่สวยงามสมบูรณ์”  

ความภูมิใจของนางสาวธัญรัตน์ บุญญานุภาพพันธ์ ตัวแทนพนักงาน ซีพี ออลล์ หลังเข้าร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ สคูล พาร์ทเนอร์  ภายใต้การดำเนินโครงการ “คอนเน็กซ์-อีดี” ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาความต้องการของโรงเรียน และวางยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้อำนวยการ และครูในโรงเรียน

 โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “คอนเน็กซ์-อีดี” เป็นโครงการภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ คัดเลือกบุคคลากรเข้าไปทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทย นำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ   3,342 แห่งในปี 2559-2560 ก่อนจะขยายผลต่อไปยังโรงเรียน 7,424 แห่งในปีต่อไป

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ซีพี ออลล์  ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 22 ปี ตั้งแต่ปี 2538

 “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงาน ที่ได้ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่พัฒนาโรงเรียนประชารัฐ จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ผลักดันให้เยาวชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งได้” นายธานินทร์กล่าว

เพื่อสนับสนุน เชิดชูพนักงานที่ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ผู้ที่เป็นทั้งคู่คิด ผู้ร่วมยกระดับการศึกษาโรงเรียนประชารัฐตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ จึงได้จัดงานมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนพนักงาน ที่ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาการศึกษา เติมเต็มช่องว่างและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9
แชร์ข่าว :
Tags: