เปิดธุรกิจ Gulf

เปิดธุรกิจ Gulf
10 พฤศจิกายน 2560
3252
 

‘บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์’ (GULFหรือ บริษัทฯ) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ในประเทศไทย โดยเมื่อรวมกำลังการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าในแผนงานทั้งหมด ทั้งโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD) โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง / เตรียมการก่อสร้าง และโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา บริษัทฯ จะขึ้นแท่นเป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศวัดจากกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม และเป็นหนึ่งในรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียน

GULF เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มบริษัทJ-Power ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มบริษัทMitsui &Co.ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์ในด้านบริการสาธารณูปโภค และการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ GULFยังถือหุ้นใน บมจ. เอสพีซีจี ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว จำกัด ผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศลาว อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีธุรกิจจำหน่ายไอน้ำและน้ำเย็นที่ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ SPP ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมกลุ่ม WHA นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ทั้ง 13 โครงการ และโครงการ Solar Rooftop ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)มีกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) รวม 4,772.1เมกะวัตต์คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ1,963.5เมกะวัตต์โดย Gulf ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ

และภายในปี 2567บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) เพิ่มอีก 6,353.6เมกะวัตต์ทำให้บริษัทฯมีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมเป็น 11,125.6เมกะวัตต์ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและการเติบโตด้านกำลังการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาค

แชร์ข่าว :
Tags: