“Life Reform” 50 ปี TVO สร้างพลังบวกในใจคนไทย

“Life Reform” 50 ปี TVO สร้างพลังบวกในใจคนไทย
25 พฤษภาคม 2560
7544
 

เพราะทุกคนมีศักยภาพ และคุณค่าในตัวเอง หากได้ฝึกฝนตัวเองเสมอ ในวาระครบรอบ TVO บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัด ออกแคมเปญ “Life Reform – การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่ การพัฒนาตัวเอง” สร้างพลังบวกในใจคนไทย พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “พอดี” แนวทางใช้ชีวิตที่พอเพียง

บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน) หรือ TVO เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง “องุ่น” และ ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองวัตถุดิบอาหารสัตว์  เป็นหนึ่งในบริษัทน้ำดีของไทย การันตีจากรางวัล SET AWARD ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมหลายครั้ง จัดเป็นหุ้นยั่งยืนที่มีการจ่ายปันผลดีมาตลอดทุกปี และ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2016 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ยิ่งกว่านั้นยังติดอันดับ ESG 100 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ประจำปี 2016 จากสถาบันไทยพัฒน์

ตลอดครึ่งศตวรรษของการดำเนินธุรกิจ TVO ยึดมั่นในการเป็นบริษัทที่ดีไม่ใช่แค่ผลการดำเนินงาน แต่ยังมองถึงองค์รวมของคน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ต้องเดินคู่ขนานกันไป

“บริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อีกทั้งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น” นี่คือปรัชญาการทำธุรกิจที่ ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน) ใช้เป็นธงนำธุรกิจตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

ดร.วิสุทธิ มองว่า ที่ผ่านมาภาคธุรกิจได้สร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง แต่อีกมุมหนึ่งภาคธุรกิจต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและการเมืองให้เข้มแข็งเช่นกัน ผ่านการพัฒนา “คนเก่ง คนดี” ให้เป็นกำลังสำคัญของสังคม

ในวาระพิเศษครบรอบ 50 ปี บริษัทจึงจัดกิจกรรมดีๆ หลายอย่างให้กับสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Life Reform – การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่การพัฒนาตัวเอง”

“เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ถ้าได้เรียนรู้  ฝึกหัด และรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอก็จะเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชน ซึ่งนั่นจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และถ้าทุกชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติในที่สุด”

ภายใต้แคมเปญดังกล่าว บริษัทได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Fight  With Yourself – อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครคือตัวเอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 เรื่อง โดยโฆษณาทั้งหมดได้เริ่มเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ และออนไลน์แล้ว

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ คือ “สุขีกัมปานี” หรือ Thailand Social Enterprise ซึ่งเป็นหนึ่งในการร่วมดูแลสังคมให้ยึดหลักความดี ใส่ใจสังคม โดยผ่านแอพพลิเคชั่น “พอดี” ทั้งระบบ Android  และ IOS  เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นหาคำตอบของการใช้ชีวิตอย่างพอดี รับรู้ได้ถึงรายจ่าย รายรับ เพื่อให้ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ไม่ก้าวเข้าสู่ความเดือดร้อน ไม่ตามกระแสนิยม วัตถุนิยมและบริโภค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยทุก 1 ดาวน์โหลดเท่ากับการบริจาค 1 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ

“เราเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง แค่กล้าที่จะก้าวข้ามอุปสรรคในใจ ทุกคนย่อมเติบโตและเข้มแข็งขึ้นได้”

ดร.วิสุทธิ กล่าวย้ำตอนท้าย

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: