บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFTSTAR-D

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFTSTAR-D
8 มีนาคม 2560
5612
ชูศักยภาพการลงทุนในหุ้นไทยที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละภาวะตลาด

บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นหุ้นไทยยังน่าสนใจและไปต่อได้  พร้อมเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D) ชูศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้นไทยหลากหลายไม่จำกัดประเภทหุ้น และบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่นให้เหมาะกับทุกภาวะตลาด เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรวมที่สูงกว่าตลาด เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 6 – 16 มีนาคม 2560  

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ บริษัทยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยระยะกลาง – ยาว เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตต่อเนื่องและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น  อีกทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเม็ดเงินขนาดใหญ่จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายของภาครัฐ  การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวโดยมีสินค้าเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก”   

“นอกจากนี้ เม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทย โดยเม็ดเงินลงทุนสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในปี 2559 ปรับตัวเป็นบวกต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนมกราคม 2560  และหากเปรียบเทียบราคาหุ้นภายในกลุ่ม TIP Market คือ ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จะพบว่าราคาหุ้นไทยยังคงมีระดับราคาหุ้นต่อกำไร (PE) ที่ต่ำกว่า โดยราคาหุ้นต่อกำไรในตลาดหุ้นไทยในปีนี้อยู่ที่ระดับ15.3 เท่า ขณะที่ตลาดหุ้นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อยู่ที่ระดับ 16.4 เท่าและ 17.3 เท่าตามลำดับ  และคาดการณ์ว่าอัตราเงินปันผลของไทยยังคงสูงสุดในกลุ่ม TIP Market  อีกทั้งกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนไทยยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยยังคงมีความน่าสนใจ  และเมื่อประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสเติบโตและสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้”

“บลจ.กรุงศรี เล็งเห็นโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นไทย ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณากองทุนหุ้นของ บลจ.กรุงศรี จะพบว่าเรามีทั้งกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นปันผล  เน้นหุ้นเติบโตสูง และเน้นหุ้นขนาดกลาง-เล็กแล้ว เราจึงเสนอทางเลือกใหม่ให้ผู้ลงทุนด้วยกองทุน KFTSTAR-D ที่ใช้กลยุทธ์แบบ Blend Model  เฟ้นหาหุ้นเด่นจากทุกกลุ่มได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดหรือประเภทหุ้น ลงทุนได้ทั้งหุ้นปันผล หุ้นเติบโตสูง หุ้นขนาดกลาง -เล็ก และใช้กลยุทธ์บริหารพอร์ตเชิงรุก   มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด  กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้นำตลาด มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง  มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมทั้งมีระดับราคาที่ยังคงไม่แพงเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไร  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมที่สูงกว่าตลาด เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีหุ้นประเภทใดที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นอันดับ1ได้ทุกช่วงเวลา  ทั้งนี้ บลจ.กรุงศรี ใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้ในการบริหารพอร์ตการลงทุนในส่วนของหุ้นไทยสำหรับกองทุน KFLTFAST-D ที่เปิดขายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  โดยกองทุน KFLTFAST-D สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดี” (ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี  ณ  3 มี.ค. 60)

“หากพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไทยตั้งแต่ปี 2555 – 2559 จะพบว่าหุ้นแต่ละประเภทสามารถสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละปี  เช่น ในปี 2555 หุ้นขนาดเล็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดที่ 58.65%ต่อปี    ขณะที่ปี 2556 หุ้นขนาดกลางสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดที่ -1.98%ต่อปี   และปี 2557 หุ้นขนาดเล็กสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดที่ 26.24%ต่อปี เป็นต้น (ข้อมูล:  Morningstar ณ 30 ธ.ค. 59) ดังนั้น การกระจายการลงทุนในหุ้นหลากหลายประเภทจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากทุกสภาวะตลาด” 

กองทุน KFTSTAR-D เหมาะกับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนรวมสูงกว่ากองทุนที่เน้นหุ้นปันผลอย่างกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) เพราะสไตล์การลงทุนในหุ้นปันผลจะเน้นผลตอบแทนจากการรับปันผลที่สม่ำเสมอจากหุ้นที่ลงทุน มากกว่าการแสวงหาการเติบโตของมูลค่าหุ้น ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6 -13 มีนาคม 2560 บริษัทจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาเข้าจากกองทุน KFSDIV กองทุน KFVALUE กองทุน KFSEQ และกองทุนKFSEQ-D มายังกองทุน KFTSTAR-D เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้มีการกระจายการลงทุนที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น”  

“กองทุน KFTSTAR-D มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงสูงระดับ 6 เสี่ยงสูง” น.ส.ศิริพร กล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: