ไขรหัสลับ MFGM สารอาหารสมองใน“นมแม่”

ไขรหัสลับ MFGM สารอาหารสมองใน“นมแม่”
3 มีนาคม 2560
8150
คุณแม่ยุคใหม่ควรรู้…ทำไมองค์การอนามัยโลก (WHO) และยูนิเซฟถึงแนะนำควรให้นมแม่กับลูกรักอย่างน้อย 6 เดือน

นั่นเพราะน้ำนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญกว่ากว่า 200 ชนิดต่อการเจริญเติบโต การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเป็นสำหรับทารกและพัฒนาการทางสมองซึ่งส่งผลต่อความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ ล่าสุดวงการแพทย์ต้องตื่นตัวเป็นอย่างมากอีกครั้ง จากการค้นพบสารอาหารสมองสำคัญที่พบในน้ำนมแม่ คือ MFGM(Milk Fat Globule Membrane)

ศาสตราจารย์ เจฟฟรีย์ เคลกฮอร์นผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Health & Biomedical Innovation for Child Health Research Centre of Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่า งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดค้นพบความลับของสารอาหารบำรุงสมองที่เรียกว่า MFGM ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมแม่

เยื่อบางๆ นี้อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด ทำหน้าที่ช่วยสร้างปลอกไขมันหุ้มเส้นใยสมอง (Myelin Sheath) และเมื่อ MFGM ทำงานร่วมกับ DHA จะช่วยเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมองเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า”       

นั่นหมายความว่า ยิ่งเซลล์สมองมีการเชื่อมต่อมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่าไร การพัฒนาสมองของเด็กก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นตามลำดับด้วย

การค้นพบสารอาหารสมองอย่าง MFGM ในนมแม่ จึงเป็นการไขความลับของนมแม่ที่มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาของลูกน้อย โดยเฉพาะในช่วง 3 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาทางสมองและพัฒนาการของลูกในอนาคต

ที่น่ายินดีไปกว่านั้นคือ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้สามารถสกัดสารอาหาร MFGM และเติมลงในนมผงได้แล้ว

โดย รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อให้สามารถสกัด MFGM เติมในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กได้ นับเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารที่ใกล้เคียงกับนมแม่เป็นส่วนเสริมที่ช่วยพัฒนาการสมองและพัฒนาการของเด็กให้เติบโตได้สมวัย

แม้ว่านมแม่จะเป็นสุดยอดอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย แต่ใช่ว่าคุณแม่หลังคลอดทุกคนจะสามารถให้นมลูกได้ 100% ทุกคน ซึ่งหลายกรณีแม่และเด็กมีปัญหาสุขภาพ นมผสมที่มีสารอาหารอย่าง MFGM เป็นโภชนาการทางเลือกที่จะส่งเสริมพัฒนาทางสมองให้ลูกน้อยได้

รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสารภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปกติหลังคลอด ทีมแพทย์และพยาบาลจะให้ความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่และช่วยส่งเสริมคุณแม่ให้สามารถให้นมลูกได้สำเร็จ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า นมแม่ดีที่สุด แต่ปัญหาของคุณแม่หลังคลอดบางท่านพบว่า คุณแม่อาจมีน้ำนมไม่เพียงพอหรือไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ จากสาเหตุต่างๆ หรืออาจมีข้อห้ามในการให้นมแม่ เช่น การติดเชื้อบางชนิด หรือการใช้ยาบางอย่าง เป็นต้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้นมผสมเพิ่มเติม

การเลือกให้ลูกได้รับนมผสมที่มีส่วนผสมของ MFGM ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งของคุณแม่ที่จะช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและอาจช่วยสร้างเสริมในเรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กได้

นับเป็นข่าวดีของวงการแพทย์ที่พบความลับของ MFGMที่มีในนมแม่ และยังสามารถสกัดสารอาหารที่มีประโยชน์นี้เติมลงในนมผงเป็นโภชนาการทางเลือกให้กับคุณแม่ที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้สารอาหารจำเป็นต่อการพัฒนาอย่างสมวัย

แชร์ข่าว :
Tags: