mark Symbolic of CHANGE จุดเริ่มต้นการพลิกโฉมของ LH Bank สู่อีกก้าวของการเปลี่ยนแปลง

mark Symbolic of CHANGE  จุดเริ่มต้นการพลิกโฉมของ LH Bank สู่อีกก้าวของการเปลี่ยนแปลง
30 พฤศจิกายน 2561
1707
 

การรวมพลังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ CTBC Holding โดย CTBC Bank ธนาคารเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน ซึ่งมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61 รวมกว่า 6 ล้านล้านบาท โดย CTBC Bank เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Wealth Management,  Digital Banking และ Trade Finance  การรวมพลังเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จึงนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมาเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากล

นอกจากสร้างเสริมพลังด้านทุนและการบริการที่แข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แล้ว ยังพัฒนานำความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมนำจุดแข็งของพันธมิตรสู่ความสามารถในให้บริการในหลากหลายมิติ เพื่อให้ LH Bank ก้าวสู่การเป็นธนาคารที่มีความทันสมัย เข้าถึงและตอบโจทย์การให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาบริการ LH Bank  M Choice (Mobile Banking Application) ที่มีฟังก์ชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การซื้อขายกองทุน การลงทุนในหุ้น การเปิดบัญชีเงินฝากใหม่บนมือถือ 

นอกจากนี้ในต้นปีหน้ายังมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้าน Trade Finance บริการการรับชำระเงินจาก e- Wallet ผ่าน QR Code เป็นต้น

นอกจากการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย กระบวนการทำงาน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย  แสดงให้เห็นว่าตลอดกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา LH Bank ได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ล่าสุด LH Bank เปิดตัว mark Symbolic of CHANGE  ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ “เด่นชัด” มากกว่าครั้งใดๆ เช่น รูปแบบสาขา เพราะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ดีไซน์การออกแบบ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ We Are Family”  เราคือครอบครัวเดียวกัน หากแต่ยังคงไว้ถึงบรรยากาศความเป็น “Homey” ที่ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อมั่น  ทันสมัย  พร้อมการให้บริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ Private zone และ Private Room ภายในสาขาเพื่อความเป็นส่วนตัวและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยสาขาที่ได้มีการปรับรูปแบบใหม่ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลคือสาขาพาราไดซ์พาร์ค และสาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา สำหรับสาขาในภูมิภาค

โดยแนวคิดการออกแบบดังกล่าว LH Bank มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของธนาคารที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) ซึ่งอีกหนึ่งกลยุทธ์หัวใจหลักของการให้บริการได้แก่ “พนักงาน” โดย LH Bank มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างงานบริการที่มีคุณค่าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อใช้บริการที่ LH Bank โดยพัฒนาทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญแก่พนักงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ให้เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเน้นความเป็นมืออาชีพ กระฉับกระเฉง คล่องตัวและพร้อมให้บริการลูกค้ารวมทั้งมีความเป็นสากลอีกด้วย

นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง LH Bank ซึ่งประกาศเป้าหมายว่าจะเดินหน้าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมตอกย้ำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพที่จะดูแลลูกค้าทุกคนภายใต้สโลแกน We are Family”

แชร์ข่าว :
Tags: