CMKL ชวนร่วมสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย 13 ธ.ค.นี้

CMKL ชวนร่วมสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย 13 ธ.ค.นี้
20 พฤศจิกายน 2561
3229
CMKL ชวนร่วมสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย 13 ธ.ค.นี้

ปัญหาขาดองค์ความรู้และขาด “คนเก่ง” หรือ “Talent” ด้านเทคโนโลยี เป็นปัญหาร่วมที่แทบทุกคนและแทบทุกองค์กรกำลังเผชิญในการปรับตัวรับมือยุค Digital Transformation ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกเรื่อง

ล่าสุด มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกจากสหรัฐอเมริกา จึงเตรียมจัดงานสัมมนาใหญ่ด้านเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “CMKL Tech Summit 2018” ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ณ C asean auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ เพื่อเป็นเวทีให้ทั้งบุคคลและองค์กรได้มีโอกาส “อัพเกรดตัวเอง” ขจัด “Pain Point” ที่เผชิญอยู่ในขณะนี้

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เปิดเผยว่า งาน “CMKL Tech Summit 2018” ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งมั่นช่วยเหลือทั้งองค์กรและบุคคลที่กำลังปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation โดยแนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้จะเน้นหัวข้อด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะทำให้การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย

“ในขณะที่ทุกคน ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับตัว เรากลับพบว่า หลายองค์กรยังคงขาดแคลนบุคลากรในหลากหลายตำแหน่ง เช่น Data Scientist บางองค์กรขาดแคลนแม้กระทั่งบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ไม่รู้ว่าควรต้องนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนองค์กรบ้าง เราในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ชิ้นแรกของโลก จึงจัดงานสัมมนาครั้งนี้ โดยหวังว่าจะเป็นเวทีสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเพิ่มองค์ความรู้และขีดความสามารถการแข่งขันแก่ทั้งบุคคลและองค์กร” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้ AI ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในฝั่งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงเลือก AI ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการจัดสัมมนาในครั้งนี้

ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าวอีกว่า งาน CMKL Tech Summit 2018 ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดด้านเทคโนโลยีและ AI จากทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รวมถึง ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันองค์ความรู้ในงาน

ขณะที่หัวข้อในการจัดงาน ครอบคลุมตั้งแต่ AI กับการปรับใช้ในธุรกิจภาพรวม ไปจนถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ AI กำลังเข้าไปมีบทบาทสำคัญ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) ภาคเกษตรกรรม

ภายในงานยังมีการออกบูธจากบริษัทชั้นนำที่ให้ความสนใจเรื่อง Digital Transformation และบริษัทที่ได้เริ่มต้นทำวิจัยด้านเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) รวมถึงบูธของสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

“วันนี้ เรื่อง Digital Transformation เรื่องความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้ว เราจึงอยากเชิญชวนทุกคน ทุกองค์กร ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี หรือกำลังต้องการปรับตัว เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะคุณจะมีโอกาสได้รับทั้งความรู้จากวิทยากรระดับโลก ได้แลกเปลี่ยนกับบุคคลที่สนใจเรื่องการปรับตัวเหมือนๆ กัน ได้พบกับ Talent ที่อาจกลายเป็นพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของคุณได้ ถ้าหาความรู้ก่อน ก็มีโอกาสก้าวก่อน และประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นได้” ผศ.ดร.สุพันธุ์ ย้ำ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถซื้อตั๋วเข้าร่วมงานได้ที่ eventpop ผ่านทาง https://www.eventpop.me/e/4609-cmklts2018 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://event.cmkl.ac.th หรือโทร. 065-878-5000

สำหรับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยี ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมทั้งเรื่อง AI, Blockchain, Data Analytics, Cyber Security โดยใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มีเป้าหมายในการช่วยสร้างคอมมูนิตี้และเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

CMKL-Tech-Summit-Poster

แชร์ข่าว :
Tags: