สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 10:55
    เริ่มแล้ว! เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัด
  • 10:22
    ตรวจพื้นที่โบราณวัตถุ ในเส้นทางก่อสร้างขยายทางหลวงเส้น 220
  • 09:30
    ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 31 จังหวัด เดือดร้อน 7,474 หลังคาเรือน