อธิบดีกสร. มอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการใช้ GLP

15 มีนาคม 2562
8608

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

​            

เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน โดยมีสถานประกอบกิจการ จำนวน 62 แห่ง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All