ดีป้า-ม.เกษตรฯ ผนึกกำลังเดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพ

13 กุมภาพันธ์ 2562
1702

ผนึกกำลังตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผนึกกำลังตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ และคณะรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ สถาบันดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านดิจิทัล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี AI และ Data Sciences โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตก

แชร์ข่าว :
Tags: