ศศินทร์ติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก หลักสูตร MBA 2 ปี

6 ธันวาคม 2561
1708

การจัดอันดับของนิตยสารชั้นนำอังกฤษและอเมริกา นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับการจัดอันดับ Business School สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับโลก

 

เดอะไทม์ ไฮเออร์ เอดดูเคชั่น (The Times Higher Education / THE)  และวอลสตีทเจอร์นัล (Wall Street Journal /WSJ) นิตยสารชั้นนำ ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ประกาศอย่างเป็นทางการให้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 43 ของโลก สำหรับหลักสูตร MBA 2 ปี  โดยเป็นสถาบันบริหารธุรกิจแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติภูมิแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ และนับเป็นครั้งแรกที่ได้รับการจัดอันดับ Business School สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับโลก

 

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เกียรติภูมินี้เป็นการยืนยันของก้าวแห่งความสำเร็จของศศินทร์ และเป็นความความภาคภูมิใจของชาวศศินทร์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีที่ 36 แห่งการสถาปนาศศินทร์ “เกียรติภูมินี้เป็นหลักฐานที่บ่งถึงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศศินทร์อย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของศศินทร์ และบทบาทที่สำคัญของศศินทร์ต่อการสร้างสรรค์ชุมชน ผมมั่นใจว่าเกียรติภูมินี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราร่วมมือกันเพื่อบรรลุปณิธานของศศินทร์ในการร่วมพัฒนาผู้นำที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตนได้ตามสถานการณ์ที่กำลังเผชิญกับปัญหาและภาวะวิกฤต พร้อมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต”

 

นายพารณ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การจัดลำดับทั้งหลายย่อมมีความยากลำบากในการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่มีปัจจัยและตัวแปรที่ซับซ้อน ไม่มีการจัดลำดับใดที่สามารถนำเสนอ business school แต่ละแห่งพร้อมด้วยคุณภาพของคณาจารย์ หลักสูตร และประสบการณ์การเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ” พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวน “ดังนั้นศศินทร์ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเพื่อมาเยี่ยมชมสถาบันและมีโอกาสสัมผัสกับคุณภาพของสถาบันได้ด้วยตนเอง”

 

 

สำหรับการจัดลำดับ THE/WSJ Ranking ดำเนินการจากการรวบรวมข้อมูลคุณภาพของ business school ทั่วโลก โดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจาก WSJ/THE US College Rankings เพื่อวัดคุณภาพด้านการเรียนการสอน และความพึงพอใจของบัณฑิต ข้อมูลจากบัณฑิตกว่า 23,000 คน จาก business school จำนวน 134 แห่งได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อการจัดลำดับ THE/WSJ Ranking

 

ในการจัดอันดับดังกล่าว มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford Graduate School of Business) ได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับแรกสำหรับหลักสูตร MBA 2 ปีระดับโลก ตามด้วย  มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) และมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิวท์ (Vanderbilt University) ศศินทร์ก็ได้รับเกียรติภูมิเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาทิ  เอสแซด (ESADE Business School)  ในบาร์เซโลนา, ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University ) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยแมคกิว (McGill University) ในมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - Sasin School of Management เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในทวีปเอเชียที่ได้ริเริ่มพัฒนาความกับ business school ชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Northwestern University’s Kellogg School of Management และ the University of Pennsylvania’s Wharton School ความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์และมีบทบาทให้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในโลกได้ถือกำเนิด เรียนรู้ และพัฒนา

 

ในปี 2553 สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากล จาก Association to Advance Collegiate Schools of Business ( AACSB) ของสหรัฐอเมริกา และ  EQUIS อันเป็นมาตรฐานจาก European Foundation for Management Development (EFMD) ของยุโรป ศศินทร์ยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพจากทั้ง 2 ระบบ

 

หลักสูตรที่จัดสอนและบริการ ประกอบด้วยปริญญาและประกาศนียบัตร ดังนี้

      

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration Program (MBA) เป็นหลักสูตรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Flexible MBA) เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด
  2. หลักสูตร Dual MBA & Master of Engineering Program หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ควบกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก 2 คณะยอดนิยมและ 2 สถาบันชั้นนำ
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการ) Master of Business Administration Program (Executive) เป็นหลักสูตร 18 เดือน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Doctor of Philosophy Program in Business Administration (Ph.D.) เป็นหลักสูตรนานาชาติแขนงสาขาวิชาการตลาดและแขนงวิชาการเงิน

         5.หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Programs) เปิดอบรม 3 ประเภท ดังนี้ 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Program – SEP)  หลักสูตรการบริหารจัดการ/อบรม/สัมมนาระยะสั้น Focused (open enrollment) Programs และหลักสูตรการบริหารจัดการ/อบรม/สัมมนาสำหรับองค์กร/บริษัท/หน่วยงาน Corporate(in-company) Programs

 

ศศินทร์ให้การเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการจัดการจริงในโลกแห่งความเป็นจริง ศศินท์เป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติม

Dean Outerson, Project Head of Marketing and Communications

dean.outerson@sasin.edu  or 02-218- 3852

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

vararat.vongprateep@sasin.edu  หรือ 02-218- 3853-4

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinschoolofmanagement

 

 

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: