รับสมัครจิตอาสาทำหมอนหลอด ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

6 ธันวาคม 2561
4552

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขยายเวลาเชิญทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาเย็บหมอน ตัดหลอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

วันนี้ ถึง 19 มกราคม 2561 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขยายเวลาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นจิตอาสาเย็บปลอกหมอนและตัดหลอด เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้กระบวนการผลิตหมอนหลอดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อการส่งมอบหมอนหลอดให้ผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

.

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียน “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอันเป็นที่มาของการกำเนิดขยะ และร่วมสร้างนวัตกรรมขยะอย่างสร้างสรรค์ให้มีประโยชน์แก่สังคมไทย

.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคหลอดน้ำพลาสติคที่ทำความสะอาดแล้วและหลอดเหลือใช้ ตั้งแต่ วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561

และเชิญร่วมเป็นจิตอาสาเย็บหมอนและตัดหลอดได้ ทุกวันอังคาร - เสาร์ ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มกราคม 2562  (หยุดวันนักขัตฤกษ์) เวลา  10.00 - 17.00 น. ณ หน้าห้องนิทรรศการฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

สามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2562  ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 206 ชั้น 2

.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 093-124-6914 

โทรสาร 02-343-1552

(วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

(วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.) 

Email: exhibition.thc@thaihealth.or.th

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All