“อัลบูโปร Albupro®”

5 ธันวาคม 2561
8470

ไบโอบอร์น และ NIA แถลงข่าวเปิดตัว“อัลบูโปร Albupro®” อาหารเสริมโปรตีนสูงจากไข่ขาว (ชนิดผง)

ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. ภาวิช ทองโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้านระบบนวัตกรรม (ที่ 2 จากขวา) ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและนักนวัตกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากซ้าย) คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกันแถลงข่าว “เปิดตัว อัลบูโปร (Albupro®) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนจากไข่ขาว (ชนิดผง)” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี 2561 ณ ห้องสาทร โรงแรม Crowne Plaza ชั้น 21

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All