เตรียมความพร้อมการจัดงาน “สถาปนิก’62”

4 ธันวาคม 2561
7640

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30-15.00 น.  ณ MEETING ROOM 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 ด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยใช้ชื่อว่า      “งานสถาปนิก’62” ภายใต้ชื่อและรูปแบบเนื้อหางานหลักว่า “กรีน อยู่ ดี : Living Green ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 30 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562    ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3     ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ และนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ  นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การอบรมสัมมนาในระดับนานาชาติ  รวมทั้งการให้บริการต่างๆให้แก่สมาชิก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและการก่อสร้าง  

ทั้งนี้ จึงจะได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์    ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์   ประธานจัดงานงานสถาปนิก’62 นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี.  ขึ้นแถลงข่าวในรูปแบบเปิดเวทีสนทนา

 

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนและช่างภาพสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงาน สถาปนิก’62  ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30-15.00 น.   ณ MEETING ROOM 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ออกประตู 3)  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านเป็นอย่างดี   จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

กำหนดการ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สถาปนิก’62”

ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30-15.00 น.

MEETING ROOM 3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

13.30 น.                               ลงทะเบียน

                                                รับประทานอาหารว่าง

13.50-14.20 น.                   การแถลงข่าว ”สถาปนิก’ 62” ในรูปแบบขึ้นเวทีสนทนา

นายอัชชพล  ดุสิตนานนท์  นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ภาพรวมและวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานสถาปนิก
  • วิสัยทัศน์เรื่องความพร้อมของคณะกรรมการ และพันธมิตรในการจัดงาน

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี.

  • การนำนีโอร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้
  • เป้าหมายการเชิญองค์กรหรือหน่วยงานมาร่วมแสดงสินค้า อาทิ ความหลากหลายของธุรกิจ องค์กรที่สนใจรับการเชิญเข้าร่วมงาน ฯลฯ เพื่อผู้เข้าชมงานจะได้รับประโยชน์
  • ความคาดหมายจำนวนผู้เข้าชมงาน

ดร. อฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’ 62

  • วัตถุประสงค์ในการจัดงานปี 2562
  • แนวคิดและแนวทางการจัดงาน
  • ความน่าสนใจของงานสถาปนิก’ 62

14.20-14.30 น.                   ตอบข้อซักถาม

14.30 น.                               สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพิ่มเติม

 

แชร์ข่าว :
Tags: