เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า สุราษฎร์ฯ

3 ธันวาคม 2561
9314

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนท์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรม "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ (Public Hearing ภาคใต้)"  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDPฉบับใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเวทีสำหรับภาคใต้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนท์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

วัชรี ทองโพธิ์

ผู้ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์

Email : watchareeangle@gmail.com

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All