ซีพี ออลล์ จัดค่าย “Creative AI Camp” พัฒนา AI

3 ธันวาคม 2561
9790

อีกแนวคิดเพื่อสังคม “ซีพี ออลล์” จัดค่ายเยาวชน “Creative AI Camp”ปลูกฝังเยาวชนไทยพัฒนา AI สร้างสรรค์สังคม

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI : Artificial Intelligence  เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะบุคคลหรือองค์กรต่างเร่งปรับตัวเพื่อนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยก้าวทันโลกยุคใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม และประเทศชาติ จึงร่วมกับพันธมิตรจัดค่าย “Creative AI Camp” (CAIC) ให้แก่เยาวชนไทย โดยมีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าต้องการปลูกฝังให้เยาวชนไทยพัฒนา AI ให้มีบทบาทเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับสังคมในอนาคต 

 

นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าที่ผ่านมา ผู้คนต่างมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ AI บางคนรู้สึกว่า AI จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ บางคนกลัวว่า AI จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรธุรกิจ แต่สำหรับซีพี ออลล์นั้น มองว่า AI คือเครื่องมือสำคัญที่มา “ช่วยคน” ไม่ใช่ “แทนที่คน” โดย AI จะส่งผลดีหรือผลเสียนั้น ขึ้นอยู่กับว่า มนุษย์ได้วางโปรแกรมให้ AI ไว้อย่างไร

 

“องค์กรต้องไม่ล้าสมัย แต่ไม่ล้ำสมัย ต้องผสมผสานเทคโนโลยีอย่างพอดี หากจะให้ AI เป็น AI ที่ดี เราต้องปลูกฝังให้คนทำ AI เป็นคนที่ดี เรากับพันธมิตร 8 รายที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในเรื่องบทบาทของ AI จึงได้ร่วมมือกันจัดค่าย “Creative AI Camp” หรือ CAIC  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมควบคู่กับมีความรู้ในการสร้างสรรค์ AI เพื่อให้เกิดพลเมือง AI สร้างสรรค์ หรือ Creative AI Citizen” นายก่อศักดิ์ ย้ำ

 

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายทั้ง 40 คน ล้วนได้รับการผสมผสานองค์ความรู้จากวิทยากรองค์กรพันธมิตรทั้งในด้านทักษะเฉพาะทาง (Hard Skills) อย่างความรู้เรื่อง AI และทักษะที่ยืดหยุ่น (Soft Skills) อย่างปรัชญาของกีฬาหมากล้อม (โกะ) และกิจกรรมอื่นๆ ภายในค่าย ตลอดระยะเวลา 4 วันเต็ม

 

อีกหนึ่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Dr. Marcelo H. ANG Jr :: Associate Professor, Department of Mechanical Engineering:: Ag Director, Advanced Robotics Centre ::  National University of Singapore (NUS) หรือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวว่า AI ถือว่ามีส่วนสำคัญมากในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของโลก โดยในสิงคโปร์นั้น AI ได้เข้ามามีบทบาททั้งในการช่วยมนุษย์จดจำและเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค ช่วยเรียนรู้และปรับปรุงระบบการคมนาคม ช่วยสร้างสรรค์บริการที่ดีขึ้น ช่วยปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech)  ในโอกาสที่ได้มาร่วมทำหน้าที่วิทยากรในครั้งนี้เพื่อต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านแนวคิดมุมมองต่างๆ  เพื่อให้พวกเขามองเห็นปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข แล้วดึงศักยภาพความสามารถของตัวเอง ว่าเขาสามารถสร้างสรรค์ AI ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ

 

 “เรื่องสำคัญที่พยายามปลูกฝังให้เด็กๆ คือเรื่องของ Passion และความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น เมื่อเด็กๆ จบจากค่ายนี้ไปแล้ว พวกเขาจะได้เรียนรู้เชิงกระบวนการและได้รับแรงบันดาลใจว่าพวกเขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกได้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยอาจจะเริ่มต้นจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นง่ายๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น” ดร.มาร์เซโล กล่าว

 

ด้าน Associate Director William LEE Wai Leong :: Strategic Innovation :: Advanced Robotics Centre (ARC) :: Faculty of Engineering ::National University of Singapore (NUS) หรือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  กล่าวว่า เนื้อหาที่นำมาช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ ในค่ายนั้นเกี่ยวกับ “การศึกษาด้าน AI”  เพราะวันนี้ภาคการศึกษาได้รับอิทธิพลจาก AI มากขึ้น ทุกอย่างที่เคยทำในอดีตแล้วไม่สมบูรณ์ สามารถนำกลับมาทำใหม่และทำให้สำเร็จได้อีกครั้ง โดยมี AI คอยช่วย อยากให้เด็กๆ ได้รู้ว่าการศึกษาด้าน AI กำลังจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเขาและโลก

 

“AI ไม่ได้มาแทนที่คน แต่มาช่วยให้คนสามารถทำเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทำให้หุ่นยนต์และแอพพลิเคชั่นฉลาดขึ้น ช่วยเรียนรู้บริบทต่างๆ ของมนุษย์ แม้กระทั่งในสิงคโปร์เอง เรื่อง AI ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ แต่หากเด็กๆ ได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับการศึกษาด้าน AI ที่ดี เขาจะเข้าใจว่าAI สามารถช่วยพวกเขาเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ดียิ่งขึ้นได้” ดร.วิลเลียม กล่าวเสริม

 

ทั้งนี้ ในสิงคโปร์เองก็อยู่ในช่วงที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้าน AI มากขึ้น โดยในปี 2560 มูลนิธิวิจัยแห่งชาติโดยรัฐบาลสิงคโปร์ ได้จัดตั้งโครงการ AI Singapore ภายใต้โรดแมป 5 ปี ด้วยงบประมาณกว่า 150 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 3,600 ล้านบาท) โดยงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งจินตนาการอย่าง AI ด้วย

 

ทั้งหมดเป็นความมุ่งหวังที่มอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  โดยผนึกกำลังพันธมิตรร่วมกับ Advanced Robotic Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์,  มหาวิทยาลัยพะเยา, บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, AceRevo, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีเอที) และเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่มีศักยภาพ มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการมาร่วมแบ่งปันความรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ กระตุ้นให้เยาวชนได้คิดสิ่งใหม่ๆ ผ่านกระบวนการพัฒนา AI อย่างรอบด้าน

แชร์ข่าว :
Tags: