ปตท. จัดค่าย “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” ปี 2561

9 พฤศจิกายน 2561
4016

 

ปตท. จัดค่าย “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” ปี 2561  สร้างเยาวชน “คนดี คนเก่ง”

สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนใน 18โรงเรียนเป้าหมายของ ปตท.พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 12รวมจำนวน 62 ทุน

นายชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย“ ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ” ปี 2561ภายใต้หัวข้อ Sustainable Growth for allหรือ สานพลังสู่ความยั่งยืน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) และ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนและคณาจารย์จาก18สถาบันการศึกษา จากโรงเรียนเป้าหมายของ ปตท. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดลำปาง  จังหวัดสระบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น71คน กิจกรรมในค่ายตลอดระยะเวลา3 วัน 2 คืน มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รวมทั้งธุรกิจน้ำมันและธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการน้ำมันของ กลุ่ม ปตท.ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง จากความต้องการในอนาคตของตลาดในประเทศและอาเซียน กระตุ้นให้เยาวชนมองเห็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งรอบตัว และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางสายวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการจากปตท. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่เป็น “คนดี คนเก่ง” ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจำนวน 8 ทุนณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549เป็นต้นมา รวมระยะเวลา12ปีโดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 62 ทุน มูลค่ากว่า28,000,000 บาท สามารถผลิตบุคลากร สายวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมได้แล้ว 6รุ่น จำนวน 32คน  ทั้งนี้โครงการปิโตรแคมป์ฯ เป็นโครงการที่ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบสิทธิ์และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสายอาชีพที่ความสำคัญในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศและประชาคมอาเซียน

แชร์ข่าว :
Tags: