‘นิด้า’จัดเสวนาการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในยุค 4.0

11 กันยายน 2561
490

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ’ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน (นิด้า) นายประเสริฐศึก สายพวรรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ หรือ RE-PRO by NIDA และ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าว ‘โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ’ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเปิดโอกาสการจับคู่ธุรกิจและช่องทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ พร้อมจัดเสวนา ‘การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุค 4.0’ แลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารโครงการและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานในงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

แชร์ข่าว :
Tags: