กัลฟ์พร้อม บุกตลาดเวียดนาม

10 กันยายน 2561
324

กัลฟ์พร้อม บุกตลาดเวียดนาม ลงนามคู่ค้าตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นที่ทราบกันดีว่ากัลฟ์เป็นบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ที่เป็นผู้นำทางด้านพลังงานแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีแนวความคิดในเรื่องของการผลิต พลังงานไฟฟ้า ที่ควรเป็นพลังงานสะอาด เพราะคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในเรื่องของการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต ไม่ว่าจะมาจากการเพิ่มของประชากรหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเครื่องใช้ต่าง ๆ ล้วนมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักแทบทั้งสิ้น แต่กระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ทั้งจาก โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ได้จากจากการเผาเชื้อเพลิงหรือพลังงานน้ำล้วนแล้วแต่มีข้อด้อยทั้งสิ้น หากเป็นการเผาเชื้อเพลิงสิ่งที่ตามมากก็คือมลพิษทางอากาศ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำก็จำเป็นต้องสร้างเขื่อนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการนานมากทีเดียว ด้วยแนวความคิดนี้กัลฟ์จึงมุ่งเป้าไปยังการก่อตั้ง โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และ ชีว มวล จากแหล่งพลังงานสะอาดเป็นสำคัญ

หลังดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กัลฟ์จึงวางแผนขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นอย่างเวียดนามก็มีการวางแผนที่จะเข้าไปประกอบการอยู่ จนเมื่อเร็ว ๆ นี้จึงได้โอกาสอันเหมาะสมที่ประชุมคณะกรรมการมีมมติให้กัลฟ์ลงนามสัญญากับกลุ่ม TTC group ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านไฟฟ้าแห่งหนึ่งของเวียดนาม โดยทำสัญญาตกลงเป็นคู่ค้าทางด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้ากัน ซึ่งเป็นฐานการผลิตจาก โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ และมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 66 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในสัญญากัลฟ์เป็นบริษัทจากต่างประเทศเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทแม่ในจังหวัด Tay Ninh จึงถือหุ้น 49% ร่วมกับบริษัทย่อยของเวียดนามคือ TTCIZ ถือหุ้น 51% สัญญาการถือหุ้นร่วมกันนานถึง 20 ปี และผ่านการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดการก่อสร้างจะเริ่มราวเดือนมิถุนายน 2561 และจะเริ่มส่ง พลังงานไฟฟ้า เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ราวเดือนมิถุนายน 2562 นึ่จึงเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้ธุรกิจของไทยมีโอกาสได้ขยายสู่ประเทศอื่น มั่นใจได้มากขึ้นด้วยความมั่นคงของบริษัทชั้นนำของเวียดนามอย่าง TTC group ที่มีมูลค่าสินทรัพย์กว่า 1,900 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งนอกจากจะร่วมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้วยังเป็นเจ้าของธุรกิจอีกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรกรรม การศึกษา น้ำตาล งานโรงแรมและบริการ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย

เห็นได้ชัดเลยว่าแม้กัลฟ์จะวางเป้าหมายทางธุรกิจทางด้านพลังงานแต่ก็ยังคงยึดมั่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ การลงทุนใดก็ตามกัลฟ์ก็ยังคงมุ่งเป้าไปที่พลังงานสะอาดแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้า จากพลังงานก๊าซชีวมวล และจากพลังงงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสองแหล่งการผลิตไฟฟ้านี้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแล้วในยุคปัจจุบัน ไม่แน่ว่าหากต่อไปมีการค้นพบนวัตกรรมใดที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้และเป็นพลังงานที่สะอาดกัลฟ์อาจเป็นเจ้าแรกที่บุกเบิกก็เป็นได้

แชร์ข่าว :
Tags: