สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำของประเทศ

7 กันยายน 2561
337

นายสมเกียรติ    ประจำวงษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สทนช.ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำของชาติทั้งระยะสั้น-ระยาวในอนาคต  

             

นายสมเกียรติ    ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สทนช.พบปะสื่อมวลชนเพื่อแนะนำบทบาท ภารกิจในการก่อตั้ง “สทนช.” รวมทั้งชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำของชาติทั้งระยะสั้น-ระยาวในอนาคต   ตลอดจนสร้างการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศในเชิงรุกแก่สื่อมวลชน เมื่อเร็วๆนี้ 

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
แชร์ข่าว :
Tags: