ร.ร.ถาวรานุกูล คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯตอบปัญหาด้านวิชาการ

7 กันยายน 2561
406

จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศ ที่จะได้มาประลองความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับวิชาทางด้านกฎหมาย บัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และอาเซียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทบทวนความรู้ความสามารถในวิชาต่างๆ กอ่นที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆนักเรียนและครูบาอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยศรีปทุม   โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดและอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ แก่ทีมที่ชนะเลิศจากการแข่งขันฯ

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฎว่า แชมป์ตกเป็นของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นางสาวนริญญา ยิ่งเจริญธนา และนายปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์ เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวภิรมณ เสียงเจริญ และนางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณธีรวงศ์ จากโรงเรียนหอวัง รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชนากานต์ ลิ้มธงเจริญ และนายธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล รับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All