อีริคสันจัดแสดงโชว์เคสในงาน GSMA - Mobile 360

6 กันยายน 2561
437

อีริคสันจับมือจูนิเปอร์ ชู End to End 5G Transport ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร

การนำ End to End 5G Transport มาจัดแสดงในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จะเผยให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างอีริคสันและจูนิเปอร์ในการนำเสนอโซลูชั่นลำเลียงข้อมูลบนเครือข่าย 5G แบบ End to End ได้อย่างครบวงจร โดยการเชื่อมต่อระบบสัญญาณวิทยุสู่ระบบเครือข่ายหลัก เพื่อยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความสามารถในการจัดการกับความซับซ้อนของข้อมูลอันมหาศาลไปด้วยได้ในเวลาเดียวกัน

ความร่วมมือระหว่างอีริคสันและจูนิเปอร์จะอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งแก่ผู้ให้บริการในการเข้าสู่รูปแบบบริการบนโครงข่าย 5G ผ่านโซลูชั่นแบบผสมผสานอย่างรัดกุม ชมการสาธิตของโซลูชั่นนี้ได้ที่บูธอีริคสันในงาน GSMA - Mobile 360

5G Core

ระบบ 5G Core ของอีริคสันช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโครงข่ายสื่อสารไร้สาย 5G ได้ผ่าน Network Slicing หรือเครือข่ายแบบแยกส่วน ซึ่ง Network Slicing นี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการสามารถจัดสรรพื้นที่สำหรับ virtual networks หรือเครือข่ายเสมือนให้ทำงานบนเครือข่ายปกติ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าหรือรูปแบบบริการเฉพาะทางได้อย่างตรงจุด ในวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าระบบนี้มีส่วนช่วยผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมบางรายให้สามารถบุกเบิกเข้าสู่ตลาดการสื่อสารยุค 5G ได้ก่อนใคร เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ

พื้นที่จัดแสดงส่วนนี้จะสาธิตระบบ 5G Core รวมถึงงานศึกษาวิจัยล่าสุดว่าระบบนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ให้บริการในด้านใดบ้าง ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกับ Intel อีริคสันได้แสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาของการนำระบบ 5G Core ไปใช้ในงานด้านความปลอดภัยสาธารณะที่จำเป็นต้องอาศัยระบบ 5G core

 

กรณีศึกษาการใช้ 5G และ IoT ในงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ  

5G จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความหลากหลายในภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบการใช้งาน อาทิ ด้านเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality - AR) และความจริงเสมือน (Virtual Reality - VR) ที่ยังคงอยู่ในช่วงต้น ๆ ของการพัฒนา รวมถึงการนำไปใช้ในงานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านความปลอดภัยสาธารณะ

การสาธิตในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาในงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ ว่าเทคโนโลยี  VR และ AR และการใช้งานแบบ Distributed Edge นั้น มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการประสานงาน และการตัดสินใจได้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยครั้งใหญ่ในโรงแรมที่มีการออกแบบที่ซับซ้อนกลางเมืองท่องเที่ยว โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์โดยสาธิตให้มีผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าชุดกู้ภัยที่ต้องคอยประสานงานและออกคำสั่งกระจายหน้าที่ให้กับบุคคลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ

 

และกู้ภัย ซึ่งเหตุการณ์จำลองต่าง ๆ ในการสาธิตนี้ จะชี้ให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี VR และ AR นั้นมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นเพียงใด และอำนวยความสะดวกในการกู้ภัยได้อย่างไร จากความหลากหลายในการใช้งานผ่านระบบประมวลผลแบบ Cloud และโครงสร้าง Distributed Cloud Architectures

 

5 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ Massive IoT

จากรายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 คาดการณ์ว่า การเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการใช้งาน IoT นั้นจะทะยานขึ้นแตะ 3,500 ล้านเครื่องในปี 2566 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังเริ่มมีการใช้งานเทคโนโลยี IoT เพื่อระบบการสื่อสารไร้สายขนาดใหญ่ อาทิ NB-IoT และ Cat-M1 ซึ่งมีส่วนผลักดันให้จำนวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการใช้งาน IoT เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ได้เปิดให้มีการใช้งานโครงข่าย IoT สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในเชิงพาณิชย์มากกว่า 60 โครงข่ายผ่านเทคโนโลยี Cat-M1 และ NB-IoT

การที่มีอุปกรณ์ IoT ใหม่ ๆ เข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการต้องสร้างระบบนิเวศที่สามารถรองรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นส์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับลดต้นทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายลง การสาธิตในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการว่าจะสามารถใช้ระบบนิเวศได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่ากับการลงทุนได้อย่างไร รวมไปถึงการยกตัวอย่างการใช้งานในธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมและน่าจับตามอง

กรณีศึกษาที่ 1:  เป็นเรื่องของ Massive IoT Portal ที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พันธมิตร ผู้ประกอบการ และบริษัทฯ ต่าง ๆ นั้นสามารถซื้อแพ็คเกจ API ต่างประเภทกันได้ กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการจะสามารถขายและทำเงินจากแพ็คเกจต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง

กรณีศึกษาที่ 2: เป็นเรื่องของการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบของพันธมิตรและผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการจะสามารถสนับสนุนผู้พัฒนาระบบให้ก้าวผ่านระยะต่าง ๆ ของ  API ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในหน้าโฮมเพจของ Developer Portal นั้นจะมีการแสดงให้เห็นถึงวิธีเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เชื่อมต่อ และบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

กรณีศึกษาที่ 3: จะเน้นในเรื่องของการใช้งาน การรองรับ และจัดการกับอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี NB-IoT และ CAT-M1

กรณีศึกษาที่ 4: จะเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังผ่านอุปกรณ์ เช่น การตรวจดูพื้นที่ การตรวจดูระดับแบตเตอรี่ ฯลฯ อีริคสันแสดงให้เห็นผ่านกรณีศึกษาจริงว่า SCEF จะสามารถบอกได้อย่างไรว่ากำลังมีคนขโมย UE/Device ออกนอกพื้นที่ และอีกกรณีหนึ่งจะแสดงให้เห็นว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ กำลังลดต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้

กรณีศึกษาที่ 5: ส่วนนี้จะแสดง  API dashboard ให้เห็นว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อแอพพลิเคชั่นส์ต่าง ๆ ส่งสัญญาณมายัง SCEF รวมถึงแสดงการจัดสรรโควต้า API จำเพาะต่าง ๆ ให้กับพันธมิตร

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: