โครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม (Craft Co-Creation)

6 กันยายน 2561
530

 

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม“สรุปผลการดำเนินโครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม (Craft Co-Creation)” ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 2 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)โดยมีนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานในการจัดงาน

โครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรมหรือ Craft Co-Creation เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนางานหัตถกรรมของ SACICT ที่ต้องการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยให้สอดรับกับยุคปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันได้ในอนาคต โดยเกิดจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ รวมถึงทักษะการผลิต การหาช่องทางการตลาดใหม่ๆระหว่างบุคคล 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มครูช่างศิลปหัตถกรรม นักออกแบบและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยที่ได้จากโครงการกว่า 30 ผลงาน และเปิดเวทีระดมความคิดเห็นในเรื่องของเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากแต่ละกลุ่มชุมชนแนวทางการพัฒนางานรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันการต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสู่ตลาดสากลความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ และชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการจากตัวแทนจากกลุ่มเข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักออกแบบคุณศรันย์เย็นปัญญาคุณเฉลิมพงศ์  อ่อนยองดร.กฤษณ์ เย็นสุขใจและคุณศุภชัยแกล้วทนงค์กลุ่มผู้ประกอบการบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Exotic Thai/สยามพารากอน)ร้าน Room Concept Storeบริษัท ดินไฟ จำกัดและบริษัท บันยันทรีโฮลดิ้ง จำกัด

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All