ซีพีเอฟจิตอาสาสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ

4 กันยายน 2561
621

ในโครงการ "กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย" พร้อมทั้งมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค และช่วยทำความสะอาดบ้าน ร่วมพูดคุยให้กำลังใจ ซึ่งพนักงานจิตพนักงานจิตอาสา โรงงานและฟาร์มทั่วประเทศ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ "กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย" พร้อมทั้งมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค และช่วยทำความสะอาดบ้าน ร่วมพูดคุยให้กำลังใจ ซึ่งพนักงานจิตอาสาของซีพีเอฟจะดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่มรอยยิ้มและเป็นกำลังใจผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและยากไร้

ซีพีเอฟได้ดำเนินโครงการ  "กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย" ตั้งแต่ปี 2554 ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้ที่อยู่รอบโรงงานและฟาร์มบริษัท ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล 432 คนทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ให้ช่วยเหลือด้านเงินสดเดือนละ 2,000 บาท อย่างต่อเนื่องจนผู้สูงอายุถึงแก่กรรม  พนักงานจิตอาสาออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน  ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมของที่พัก มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  และจัดกิจกรรมด้านสังคมเพื่อสร้างคุณค่าทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง./
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF
CPF Corporate Communication & PR Office
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF)
C.P.Tower 22nd Floor, 313 Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand
Tel : (662) 766-7343-5, 766-7384-85
Fax : (662) 638-2280
Email : pr@cpf.co.th

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: