ซีพีเอฟ โชว์ฟาร์มเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิดบางสระเก้า

3 กันยายน 2561
262

กระบวนการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิด ซึ่งเป็นฟาร์มต้นแบบที่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้และสามารถเลี้ยงกุ้งได้ตลอดปีไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งบางสระเก้า อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ต้อนรับสื่อมวลชน เพื่อให้ความรู้ในกระบวนการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิด ซึ่งเป็นฟาร์มต้นแบบที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้ตลอดปี ไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ระบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้กุ้งปลอดภัย ปลอดสาร ปราศจากโรค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต./

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All