เปิดตัวพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร

31 สิงหาคม 2561
1468

ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ  พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์ อำเภอบ้านดง จังหวัดพิจิตร 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ จังหวัดพิจิตร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร อย่างเป็นทางการ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะคาบ แสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมและมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา          นายเหวียน หาย บี๋ง (H.E Mr.Nguyen  Hai Bang)  เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายเฉลิม แพพ่วง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ นายราเมศ พรหมเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ   เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ  พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์ อำเภอบ้านดง จังหวัดพิจิตร 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จำกัด โทร. 02 664 0888

วาทินี อยู่ภิรมย์ (เหมียว)         โทร. 084 536 5655        อีเมล watinee@888ideas.com

อรอุมา ศรีคำแหง (แขก)          โทร. 086 789 2022        อีเมล onuma@888ideas.com

ชนิตา ผดุงคำ (อาร์ซี)                โทร. 085 811 8446         อีเมล chanita@888ideas.com

แชร์ข่าว :
Tags: