Asia-Pacific Thrombosis Management: Connecting Patient Care

31 สิงหาคม 2561
501

ไบเออร์จัดงาน สัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะแอทธินี โฮเทล แบงค็อก  กรุงเทพ 

บริษัท ไบเออร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ Asia-Pacific Thrombosis Management: Connecting Patient Care  โดยมีแพทย์และผู้เขี่ยวชาญด้านหลอดเลือดหัวใจ  กว่า 200 ท่านจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะแอทธินี โฮเทล แบงค็อก  กรุงเทพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน   ซึ่งหัวข้อหลักของการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ หรือ (Novel Oral Anti-Coagulants: NOACs)  การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จากสภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation: AF) หรือ ภาวะการเต้นหัวใจผิดจังหวะ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วย AF เพิ่มขึ้นถึง 72 ล้านคนในปี 2593 อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่า ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงและโรคที่เป็นร่วม ได้แก่ ภาวะไตวาย ซึ่งเป็นหนึ่งเคสที่ได้เลือกให้ได้รับการรักษาด้วยการใช้ยากลุ่ม NOACs เพื่อให้มั่นได้ว่าปลอดภัยและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และในงานสัมมนายังมีการนำเสนอผลการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา กลุ่ม NOACs ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีความปลอดภัยมากขึ้น  และยังมีการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการ การรักษา ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตัน และการป้องกันโรคหลอดเลือด โดยในงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและวิทยากรรับเชิญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

 

วิทยากรให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน ในงานสัมมนาวิชาการ Asia-Pacific Thrombosis Management: Connecting Patient Care ได้แก่ อเล็กแซนเดอร์ เธอไพล์ จาก มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา จาฟนา ค็อก จากมหาวิทยาลัย Dalhouise  ประเทศแคนาดา    เอเจย์ คัคคา จาก University of College London ประเทศสหรัฐราชอาณาจักร  สจ๊วต คอนนอลี่  จาก มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา อธูล เวอร์มา จาก Southlake Regional Healthcare Center ประเทศแคนาดา ปีเตอร์ เวอแฮม จาก University Hospitals Leuven ประเทศเบลเยี่ยม รศ.นพ ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  และผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ในภาพ:

(ที่ 3 จากซ้าย)  อเล็กแซนเดอร์ เธอไพล์ จาก มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา จาฟนา ค็อก จากมหาวิทยาลัย Dalhouise  ประเทศแคนาดา  ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เอเจย์ คัคคา จาก  University of College London ประเทศสหรัฐราชอาณาจักร  สจ๊วต คอนนอลี่  จาก มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา อธูล เวอร์มา จาก Southlake Regional Healthcare Center ประเทศแคนาดา ปีเตอร์ เวอแฮม จาก University Hospitals Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตัน และร่วมถ่ายภากับผู้บริหารจากบริษัท ไบเออร์ ในงานสัมมนาวิชาการ Asia-Pacific Thrombosis Management: Connecting Patient Care  โดยมีแพทย์และผู้เขี่ยวชาญด้านหลอดเลือดหัวใจ  กว่า 200 ท่านจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ เข้าร่วมการสัมมนานี้ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเดอะแอทธินี โฮเทล แบงค็อก  กรุงเทพ 

 

 

เกี่ยวกับไบเออร์

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ด้านการดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไบเออร์ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและจริยธรรมในฐานะบริษัทธรรมาภิบาล ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไบเออร์มีพนักงาน 99,800 คน และมียอดขายจำนวน 35 พันล้านยูโร มีการลงทุนจำนวน 2.4 พันล้านยูโร นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจำนวน 4.5 พันล้านยูโร สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.bayer.com

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:.

นรานาฎ พวงกนก  โทรศัพท์ 02 232 7072

E-Mail: Naranart.phuangkanok@bayer.com

 

แชร์ข่าว :
Tags: