Smart D Solutions ร่วมลงทุนพัฒนา BlockChain ในไทย

31 สิงหาคม 2561
7

ด้าน Blockchain (บล็อกเชน) และมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นพันธมิตรธุรกิจเพื่อพัฒนาธุรกิจไทย

บริษัท สมาร์ทดีโซลูชั่นส์ (Smart D Solutions) กลุ่มทุนรายใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีฐานธุรกิจในด้าน Blockchain (บล็อกเชน) และมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท โซล่าร์ ออพติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง Smart D Solutions จะร่วมพัฒนาด้านเทคโนโลยี blockchainให้กับทั้งสองบริษัทเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินงาน

Hong Sung Wong คุณ ฮง ซัง วอน ผู้อำนวยการทั่วไปจาก Smart D Solutions เปิดเผยว่า “การลงนามร่วมกับพันธมิตรไทยทั้งสองรายในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในเรื่องของบล๊อกเชน ที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยเราเองก็กำลังมองหาพันธมิตรในการขยายการทำธุรกิจในไทย ซึ่งการร่วมมือกับ Solar Optics Thailand และ Venture Incorporationในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกที่จะพัฒนาความร่วมมือ หรือการร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ต่อไปในอนาคต”

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All