ผู้ถือหุ้น TNR อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในกิจการบรรจุภัณฑ์

30 สิงหาคม 2561
584

TNR พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้น 100%

นายมีชัย วีระไวทยะ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการและ นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้น 100% ในบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ถุงยางอนามัยให้แก่บริษัทฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All