ซีพี ออลล์ จัดอบรม “เด็กธรรม นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชน

30 สิงหาคม 2561
357

วันที่1 – 2 กันยายน 2561 นำ 50 เยาวชนจากทั่วประเทศที่มีใจใฝ่พระพุทธศาสนาให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมะ

โดยเยาวชนทั้ง 50 คนได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักธรรมนำชีวิต จากวิทยากรผู้เป็นต้นแบบและนำธรรมะสู่ชีวิตจนเห็นผลจริง อาทิ (โบวี่) อัฐมา ชีวพันธ์ ดาราผู้พบเส้นทางแห่งความสุขโดยยึดหลักเส้นทางธรรม ทีมงาน Knowing Buddha (ครูกวาง)กษริน วงศ์กิตติชวลิต(ครูซุปเค) นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ พศิน อินทรวงศ์ และ (น้องเบส) ด.ช.ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ทศชาติชาดก เป็นต้น โดยค่ายดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่1 – 2 กันยายน 2561 เป็นเวลา2วัน  1คืนที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
Tags: