โครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 8”

29 สิงหาคม 2561
496

เพื่อนชุมชนมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 8” สร้างโอกาสเยาวชนระยองกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

 

สมาคมเพื่อนชุมชน โดยนายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน (แถวยืน ที่ 7 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ในโครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 8” จำนวน 40 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,200,000 บาท เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จ.ระยอง ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจนจบการศึกษา ตลอดจนนำความรู้ที่ได้กลับมาประกอบอาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดในอนาคต โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ให้เกียรติร่วมงาน ณ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด  โทร. 02-631-2290-5

ชวัลวิชช์ โค้ว (โส่ย)                          เนติมา นิจจันพันศรี (แพร์)                 

โทร. 02-631-2290-5                       โทร. 02-631-2290-5                      

มือถือ. 081-907-1765                      มือถือ. 086-756-3939           

อีเมล์. chavalvich@neotarget.com      อีเมล์. netima@neotarget.com

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All